• Paddock14

Procedure Stockcar F1 WK kwalificatie wedstrijden – 2019

BriSCA-NL nieuws inzake procedure Stockcar F1 WK kwalificatie wedstrijden 2019
Februari 2019

1. Voor het begin van het stockcar F1 seizoen in Nederland wordt door de promotors van

ACON, Speedway Emmen en Raceway Venray bepaald welke wedstrijden worden verreden

voor de WK stockcar 2019 op 14 september 2019 in Kings Lynn te Engeland.


“V8 power, that's Stockcar F1 racing...”

2. Er worden 8 WK kwalificatie wedstrijden verreden op het land/sintels en 8 op het asfalt.

Voor het seizoen 2018/2019 zijn dat:

Sintels/Dirt:

30 maart 2019 – Speedway Emmen (WKQF1)

7 april 2019 – FAC Blauwhuis (WKQF2)

21 april 2019 – ACON St. Maarten (WKQF3)

12 mei 2019 – ACON St. Maarten (WKQF4)

25 mei 2019 – Speedway Emmen (WKQF5

30 mei 2019 – FAC Blauwhuis (WKQF6)

9 juni 2019 – ACON St. Maarten (WKQF7)

14 juli 2019 – ACON St. Maarten (WKQF8)

Asfalt:

30 september 2018 – Raceway Venray (WKQF1)

28 oktober 2018 – Raceway Venray (WKQF2)

11 november 2018 – NOV Lelystad (WKQF3)

24 maart 2019 – Raceway Venray (WKQF4)

14 april 2019 – NOV Lelystad (WKQF5)

22 april 2019 – Raceway Venray (WKQF6)

10 juni 2019 – Raceway Venray (WKQF7)

16 juni 2019 – NOV Lelystad (WKQF8)

3. De WK kwalificatie wedstrijden worden verreden volgens het format: 3 manches en 1

dagfinale.

4. Mocht er door onvoorziene omstandigheden de wedstrijd geen doorgang kunnen vinden of ten dele kunnen worden verreden dan wordt een correctie op de puntentelling toegepast

conform het format 3 manches en 1 finale (het totaal aantal te verdienen punten moet iedere

wedstrijddag gelijk zijn).

Mogelijke situaties:

WK F1 kwalificatie procedure 2019 vs 1.0.doc 1

1 manche verreden: de wedstrijd komt te vervallen incl. de verreden manche. Voor alle

rijders wordt dit het schrapresultaat.

2 manches verreden: 1 manche telt mee waar maximaal 15 punten kunnen worden verdiend.

De behaalde punten worden vermenigvuldigd met 3. Voorbeeld: 1e plek is 15 punten, bij 15

behaalde punten x 3 = 45. De 2e manche wordt dan finale en maximaal 25 punten kunnen

worden behaald.

3 manches verreden: 2 manches tellen mee waar maximaal 30 punten kunnen worden

verdiend. De behaalde punten worden vermenigvuldigd met 3 en gedeeld door 2. Voorbeeld

1e plek is 15 punten, bij 30 behaalde punten x 3/2 = 45. De 3e manche wordt dan finale en

maximaal 25 punten kunnen worden behaald.

Wanneer na berekening de punten geen hele punten zijn, wordt deze afgerond. 0,01 t/m 0,49

wordt naar beneden afgerond. 0,5 of hoger wordt naar boven afgerond.

5. De volgende puntentelling wordt gehanteerd:

– Heat:15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alle deelnemers die zijn gefinisht

krijgen 1 punt toegekend.

– Finale 25, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alle

deelnemers die zijn gefinisht krijgen 1 punt toegekend;


6. Tijdens de WK kwalificatie wedstrijden wordt het BVSR technisch reglement gehandhaafd

en worden de eerste 3 van de manche en de eerste 5 van de finale gecontroleerd en gewogen.

Ook kunnen auto's steekproefgewijs worden gecontroleerd op gewicht. (Land/Sintels:

wanneer de weersomstandigheden slecht zijn dan kan er eventueel door de wedstrijdleiding

in overleg met de BVSR keurmeester en één of meerdere bestuursleden van BriSCA NL

worden besloten om niet te wegen);

7. Een rijder die de auto niet aanbiedt ter weging/keuring (schalen voorbijrijden) conform punt

5. wordt voor die desbetreffende manche gediskwalificeerd en krijgt géén punten.

8. De aangesloten banen stellen iedere WK Kwalificatie wedstrijd weegschalen beschikbaar en hebben reserve weegschalen achter de hand. Mocht er door omstandigheden de gehele dag niet gewogen kunnen worden dan kan de wedstrijdleiding in overleg met de BVSR

keurmeester besluiten dat op andere punten extra gecontroleerd kan worden.

9. Er worden zowel op het land als op het asfalt 8 WK kwalificatie wedstrijden verreden

waarvan slechts 7 wedstrijden meetellen voor de WK kwalificatie. Eén wedstrijd telt niet

mee. Dit is het resultaat met de minst behaalde punten, dit kan dus ook een niet verreden

wedstrijd zijn;

10. Nederlandse Rijders die via het Engelse kwalificatie systeem willen kwalificeren voor het

WK in Engeland dienen dit vóór de eerste WK kwalificatie manche, waaraan hij gaat

deelnemen, kenbaar te maken bij BriSCA NL, door het ondertekenen van een daarvoor

bestemd formulier. Echter dat kan tot en met de zesde WK kwalificatie wedstrijd

(WKQF6). Na die datum wanneer er nog slechts 2 WK kwalificatie wedstrijden te gaan

zijn kan dat niet meer. Het formulier kan worden opgevraagd bij BriSCA NL of BriSCA

UK. Rijders die via het Engelse kwalificatie systeem willen kwalificeren, doen daarmee

afstand van kwalificatie via de Nederlandse weg.


11. De stockcar F1 rijder die wil deelnemen aan de WK kwalificatie procedure dient te

beschikken over een in 2018/2019 geldig BVSR paspoort.

WK F1 kwalificatie procedure 2019 vs 1.0.doc 2

12. Asfalt procedure: Een stockcar F1 rijder moet minimaal deelnemen aan 2 van de 8 asfalt

WK kwalificatie wedstrijden, van dat seizoen, wil men zich kunnen kwalificeren via deze

route.

13. Land/sintels procedure: Een stockcar F1 rijder moet minimaal deelnemen aan 2 van de 8

land/sintel WK kwalificatie wedstrijden, van dat seizoen,wil men zich kunnen kwalificeren

via deze route.

14. Een rijder die zich zowel via de asfalt als land/sintel kwalificatie wedstrijden heeft

gekwalificeerd daarvan telt de hoogste plaatsing, de andere plek vervalt daarmee. Wanneer

een rijder zich in beide kwalificatie rondes dezelfde plaats heeft behaald in de puntenstand

dan geldt het hoogst aantal behaalde punten van alle 8 wedstrijden incl. het schrapresultaat.

15. Aan het einde van de 8 WK kwalificatie wedstrijden zowel op land/sintels als asfalt is

bekend welke 8 rijders zich hebben gekwalificeerd voor het WK stockcar F1 te Engeland in

September. De kwalificatierondes eindigen minimaal 4 weken voor het WK. Rijders kunnen

zich vanaf de laatst verreden WKQF wedstrijd aanmelden nl. van 14 juli 2019 tot en met 3

augustus 2019 via email naar h.wittebol@home.nl. Indien een rijder niet is geïnteresseerd en

afziet van zijn kwalificatieplek kan hij daar niet meer op terugkomen na 3 augustus 2019.

Aan de volgende rijder in de WK kwalificatie puntenlijst, en die zich heeft aangemeld, zal

worden gevraagd of hij/zij wil deelnemen, indien die afziet dan de volgende etc.

16. De rijders die zich gekwalificeerd hebben rijden op zaterdag de "time trials" samen met de

Nieuw Zeelandse en Amerikaanse stockcar F1 deelnemers. Voorafgaand worden lootjes

getrokken en dat bepaalt de volgorde voor de eerste serie time trails. De tweede serie is in

omgekeerde volgorde. De snelste rondetijd bepaalt de startplek in de WK finale: 3e, 6e, 9e,

12e en 15e rij. Sintels: Wanneer de weersomstandigheden het niet toelaten kan worden

besloten door de organisatie om de time trails te laten vervallen. Dan zal de startpositie

worden bepaald op basis van de behaalde plaats in het WK kwalificatie klassement. Indien

WK op asfalt dan asfalt rijders binnenkant, indien WK op sintels dan land/sintel rijders

binnenkant.

17. Er zijn naast de 8 WK plekken, nog 2 extra plekken te verdelen via de Wildcards. Op 13

april 2019 wordt bij Speedway Emmen de Masters of Shale 2019 verreden. De winnaar wint

het eerste Wildcard ticket. Op 11 augustus 2019 wordt bij ACON Sint Maarten het Open NK

verreden. De winnaar van het Open NK wint het tweede Wildcard ticket. De winnaars van

de Wildcards nemen geen deel aan de "time trials", zij starten vanaf rij 18 tijdens de WK F1

finale. Wanneer een rijder zich zowel via de WK kwalificatie wedstrijden als Wildcard

manche kwalificeert gaat automatisch de Wildcard naar naar nummer 2 van het Open NK cq

Masters of Shale enz enz.

18. De wildcard manche wordt verreden over 16 ronden. Startopstelling is een close grid op

dakkleur dwz bumper aan bumper met de witte daken vooraan, de gele daken direct

daarachter, de blauwe daken daar weer achter, de rode daken daarachter en superstars

helemaal achteraan, gebaseerd op de stand in het WK stockcar F1 kampioenschap 2019 -

asfalt - op dat moment waarbij de beste in punten vooraan in de dakkleuren groep staan.

19. Autowissel en/of rijderswissel is niet toegestaan op een wedstrijddag. Dus ook niet voor de Wild Card manche.

WK F1 kwalificatie procedure 2019 vs 1.0.doc 3

20. Mocht een gekwalificeerde rijder op het laatste moment, tussen 3 augustus en 8 september 2019, niet kunnen deelnemen aan de WK finale, dan mag de eerstvolgende rijder in de puntenlijst die zich heeft aangemeld deelnemen (eerste reserve). Dit kan ook één van de Wild Card rijders zijn. Indien de Wild Card rijder de plek inneemt dan mag de nummer 2

van de Wild Card manche zijn/haar plek innemen.

21. Mocht een gekwalificeerde rijder op het laatste moment, na 8 september 2019, niet kunnen deelnemen aan de WK finale, dan mag de eerstvolgende rijder in de puntenlijst die zich heeft aangemeld deelnemen (eerste reserve). De Wild Card rijders kunnen hier geen

aanspraak meer op maken.

22. Mocht een Wild Card rijder op het laatste moment, na 8 september 2018, niet kunnen

deelnemen aan de WK finale, dan mag de eerstvolgende rijder van de Wild Card manche die

zich heeft aangemeld deelnemen (eerste reserve).

23. Rijders die deelnemen aan de WK Finale dienen te voldoen aan het BriSCA technisch

reglement. Rijders worden hierover ruim voor de WK Finale over geïnformeerd.

24. Wanneer een fout of onduidelijkheid is ontstaan in bovengenoemde procedure dan houdt

BriSCA NL zich het recht voor om de inhoud van de procedure daarop aan te passen.

WK F1 kwalificatie procedure 2019 vs 1.0.doc 4 Bron: BriSCA-nl

2 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven